اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان
کد کاربر
رمز
 

 

اتفاقاتی که در زندگی شما روی میدهند مسیر زندگی شما را تعیین نمیکند بلکه این چگونگی برخورد شما با این وقایع است که اینده شما را می سازد.

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>